PRIVACY EN BESCHERMING PERSOONLIJKE GEGEVENS

Via het beleid Bescherming van Persoonsgegevens informeert Zankyou Ventures S.L. (hierna ¨Zankyou¨) haar gebruikers over het type gegevens dat wordt verzameld tijdens het gebruik van de service, hoe hier gebruik van wordt gemaakt en het recht op toegang, wijziging of verwijdering van de gegevens.

Zankyou verklaart dat het voldoet aan de huidige regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

Verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking

Zankyou deelt mee dat het bedrijf Zankyou Ventures SL verantwoordelijk is voor de persoonlijke gegevens. Deze personen zijn bereikbaar via het e-mailadres help@zankyou.com en schriftelijk contact is mogelijk via postadres: C/ Pau Claris, 89, Bajos, 08010 Barcelona (Spanje).

Verwerking van persoonlijke gegevens

Als onderdeel van de service verwerkt Zankyou persoonsgegevens van zijn gebruikers. Zankyou bevestigd om alleen de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het leveren van beloofde diensten en garandeert het gebruik van alle noodzakelijke middelen om deze gegevens te beschermen. De verplichte gegevens worden gemarkeerd met een asterisk (*) in de bijbehorende formulieren. Het verstrekken van overige en niet-verplichte informatie valt onder de verantwoordelijkheid en toestemming van de gebruiker.

De gegevens van gebruikers kunnen worden verzameld via de Zankyou-registratieformulieren, via e-mail, telefoon, websites, sociale media netwerken en beurzen en/of evenementen georganiseerd door Zankyou of door derden. In het geval van verzameling van gegevens door derden, is het juiste gebruik en toepassing van de AVG de verantwoordelijkheid van de derde partij.

Weigering van het verstrekken van informatie kan ertoe leiden dat het niet mogelijk is om gebruik te maken van de diensten die aangeboden worden door Zankyou.

Het type gegevens dat wordt verzameld, kan variëren naargelang de categorie van de gebruiker:

Koppels en gasten

Van individuen, gebruikers van het type koppels of gasten, kunnen de volgende gegevens worden verzameld. Welke gegevens dit zijn, zijn afhankelijk van de services waarvoor zij zich hebben geregistreerd, of die zij hebben gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • Nationaliteit, geslacht, geboortedatum en -plaats.
 • E-mail, telefoonnummer, adres.
 • Bankgegevens
 • Identiteitsdocumenten
 • Gebruikersnaam sociale netwerken.
Professionals
 • Naam en achternaam.
 • Naam en gegevens van het bedrijf
 • E-mail, telefoonnummer, adres.
 • Activiteitssector.

Doel van het gebruik van de gegevens

De persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt, worden alleen gebruikt in verband met het gebruik van de diensten die worden aangeboden door Zankyou.

Hulp bij bruiloft organisatie en database van leveranciers
 • Het toestaan van een snelle en eenvoudige zoektocht naar leveranciers uit de bruiloft industrie voor gebruikers (koppels) die hun bruiloft aan het organiseren zijn.
 • Het in contact brengen van leveranciers uit de sector met toekomstige bruidsparen die hun bruiloft aan het organiseren zijn, via informatieverzoeken per e-mail of telefoon.
 • Het helpen van gebruikers met het organiseren van hun bruiloft door middel van onze ¨Virtuele Assistent¨ service. Deze dienst wordt uitgevoerd via telefoongesprekken, waarna informatieverzoeken via Zankyou worden verzonden namens de gebruiker geadresseerd aan leveranciers wiens services de assistent relevant acht met en in overeenstemming met de verzoeken van de gebruiker en de gecommuniceerde informatie.
 • Het promoten van producten en/of diensten van professionele gebruikers door de publicatie van een professioneel gebruikersprofiel. Via dit professionele profiel zullen alle relevante gegevens van de leveranciers gedeeld worden met toekomstige bruidsparen per provincie en sector.
 • Het beschikbaar stellen van kwaliteits inhoud voor gebruikers om het organiseren van hun bruiloft gemakkelijker te maken, via redactionele en advertentie artikelen.
 • Het toestaan aan gebruikers om deel te nemen in de Zankyou gemeenschap door middel van openbare reacties en berichten in zowel het online magazine als de online database van leveranciers.
 • Tijdens de relatie van Zankyou met gebruikers, of totdat de gebruiker zijn/haar toestemming intrekt, behoudt Zankyou zich het recht om de gebruikers elektronische communicatie te verzenden met betrekking tot de diensten aangeboden door Zankyou of zijn partners en algemene communicatie met betrekking tot de organisatie van de bruiloft.
Cadeaulijst
 • De gegevens die worden verstrekt door de begunstigden van de cadeaulijst dienst zijn in overeenstemming met artikel L561 van de Franse monetaire en financiële code en het decreet van 2 september 2009, opgesteld in overeenstemming met artikel R. 561-12 van de monetaire en financiële code, dat met name de elementen van informatie definieert die verband houden met de kennis van de cliënt. De persoonlijke gegevens en andere verzamelde documenten zullen slechts worden gebruikt om de identiteit van de begunstigden te kunnen verifiëren en om fraude te kunnen uitsluiten.
 • De bankgegevens die worden verstrekt als onderdeel van de activering van een cadeaulijst, worden uitsluitend gebruikt om door de begunstigden ontvangen bijdragen over te kunnen maken naar bijbehorende bankrekening.
 • De gegevens die door de gasten worden verstrekt tijdens het bijdrage proces van een geschenk aan een bruidspaar, zullen, met uitzondering van noodzakelijke communicatie gerelateerd aan of afgeleid van dit proces, niet worden gebruikt.

Toewijzing en overdracht van gegevens aan derden

Zankyou verbindt zich met de belofte om alle nodige middelen in te zetten die nodig zijn om de gegevens van gebruikers te beschermen, en deze informatie alleen te communiceren in het kader van de wetgeving die van toepassing is op zijn/haar activiteit, of in één van de hieronder toegelichte gevallen.

De gebruiker van het type koppel aanvaard de overdracht van hun gegevens aan de bedrijven die verschijnen op Zankyou waarin zij een bepaald soort interesse hebben getoond tijdens interactie op het portaal of tijdens deelname van een wedstrijd georganiseerd door Zankyou, of gezamenlijk met één van Zankyou´s partners.

Zankyou verbindt zich met de belofte om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te verbergen voor leveranciers waarmee hij/zij in contact is geweest via Zankyou, wanneer hij/zij besluit het account te verwijderen. Zankyou is niet verantwoordelijk als deze gegevens eerder zijn verzameld door de leverancier en wanneer deze gegevens eventueel later worden gebruikt. In dit geval ligt de verantwoordelijkheid bij de desbetreffende. leverancier.

In het geval dat de gebruiker zich heeft aangemeld voor, of gebruik maakt van, de cadeaulijst service, kunnen de gegevens met betrekking tot het gebruik van deze service die de gebruiker heeft verstrekt, worden gedeeld met betalingsinstellingen, overheidsinstanties met betrekking tot deze service en competente autoriteiten of potentiële partners van Zankyou (in het geval dat de gebruiker heeft gekozen voor een cadeaulijst die wordt aangeboden door Zankyou in samenwerking met één van deze partners).

De gegevens van professionele gebruikers worden alleen met derden gedeeld in het kader van verbinding tussen toekomstige service leveranciers en koppels, of volgens de wetgeving die de activiteiten van Zankyou regelt, zoals hierboven vermeld.

Internationale overdracht van persoonsgegevens

Zankyou is een internationaal bedrijf, gevestigd in Spanje. Om deze reden informeert Zankyou haar gebruikers dat hun gegevens internationaal gebruikt kunnen worden, wanneer dat nodig is en dat Zankyou de nodige veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om dergelijke gegevens te beschermen.

Periode van instandhouding

De verzamelde gegevens worden bewaard voor de duur van het gebruik van de diensten aangeboden door Zankyou of totdat de gebruiker zijn annuleringsrecht uitoefent.

Nadat het profiel door de gebruiker is verwijderd, bewaart Zankyou alleen de noodzakelijke gegevens als onderdeel van zijn wettelijke en / of contractuele verplichtingen. Zodra de overeenkomstige verjaringstermijn is verstreken, worden de gegevens volledig en permanent verwijderd.

Rechten van de gebruiker

De gebruiker kan zijn recht op toegang, rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid, beperking en/of verzet tegen behandeling uitoefenen.

De uitvoering van deze rechten kan rechtstreeks vanuit het gebruikersprofiel worden aangevraagd en uitgevoerd. De gebruiker kan ook, in geval van twijfel of technische problemen, contact opnemen met Zankyou op C/ Pau Claris, 89, Bajos, 08010 Barcelona (Spanje), per e-mail op help@zankyou.com of telefonisch op +31 762 010 004.

In het geval dat de gebruiker van mening is dat er sprake is van een schending van rechten, kan er rechtstreeks een klacht worden ingediend naar Zankyou via de eerder verstrekte contactinformatie of via het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming: https://www.agpd.es/.

Veiligheid

Zankyou informeert haar gebruikers dat alle noodzakelijke maatregelen zijn geïmplementeerd, zowel vanuit technologisch als vanuit organisatorisch oogpunt, om de veiligheid van persoonlijke gegevens te garanderen en verlies, wijziging of niet-geautoriseerde verwerking te voorkomen.