Bijzondere gebruiksvoorwaarden voor Leveranciers

DEFINITIES

 • Portaal: Alle content, pagina´s en services zichtbaar en aangeboden op de Zankyou website.
 • Gebruikers: iedereen die geregistreerd is op het ZANKYOU Portaal, zowel individuele als professionele gebruikers.
 • Leverancier: Type Gebruiker, van binnen óf buiten de trouwindustrie, die op professionele manier gebruik maakt van het ZANKYOU portaal.
 • Reviews: geschreven mening door Gebruiker over de services van Leverancier.
 • ZANKYOU Inbox (Inbox): een elektronische map waarop alle berichten en leads van een Leverancier (Gebruiker) zijn verzameld.
 • Informatie Aanvraag (IR): Alle geschreven en directe leads van Gebruikers naar Leveranciers van ZANKYOU. Leads kunnen zijn: Telefoonnummer, Website bezoeken, Favoriet, Aanbieding en Berichten.
 • Telefoonnummer: Gebruikers die een telefoonnummer van de Leverancier opvragen door te klikken op de hiervoor bestemde knop op de Bedrijfspagina van de Leverancier.
 • Website Bezoeken: Gebruiker die de Iframe website van de Leverancier bezoeken door te klikken op de hiervoor bestemde knop op de Bedrijfspagina van de Leverancier.
 • Favoriet: Gebruiker die de Leverancier als Favoriet heeft gemarkeerd om deze te bewaren in hun Gebruiker Portaal.
 • Aanbieding: Promoties, kortingen en aanbiedingen door Leveranciers voor Gebruikers op hun bedrijfspagina.
 • Adverteerder: Premium professional Gebruiker (Leverancier) die gebruik maakt van de betaalde adverteer opties op ZANKYOU.
 • Bedrijfspagina (Ook: Bedrijfsprofiel): een openbaar Bedrijfsprofiel van van de Leveranciers waar Gebruikers informatie en beeldmateriaal kunnen vinden, Reviews achter kunnen laten en een Informatie Aanvraag kunnen doen.
 • ZANKYOU APP voor professionals: Applicatie ontwikkeld voor Android en IOS apparaten dat Leveranciers dezelfde services biedt als de webversie van het ZANKYOU portaal.

ARTICLE 1 - DOEL

Deze bijzondere gebruiksvoorwaarden zijn specifiek opgesteld voor Leveranciers die gerepresenteerd worden op het ZANKYOU portaal en samenwerken met ZANKYOU Ventures SL - hierna ¨ZANKYOU¨ genoemd.

1.1 Deze Bijzondere gebruiksvoorwaarden gelden voor alle Leveranciers werkzaam in de bruiloft industrie die samen werken met ZANKYOU, hierna benoemd als: ¨Leveranciers¨. Ook zijn deze Bijzondere gebruiksvoorwaarden toepasbaar op alle content geüpload naar, over en van de Leveranciers (content zoals, maar niet gelimiteerd tot: beeldmateriaal, algemene contact informatie en informatie over de services van Leveranciers) - hierna ¨Het Werk¨ genoemd.

1.2 Deze Bijzondere gebruiksvoorwaarden zijn een toevoeging op de Algemene Gebruiksvoorwaarden van ZANKYOU, die Gebruikers te allen tijde kunnen vinden op de ZANKYOU website. In het geval er zich tegenstellingen voor doen tussen deze bijzondere gebruiksvoorwaarden én de Algemene Gebruiksvoorwaarden, zullen de laatste voorrang hebben op de eerstgenoemde.

1.3 Toegang tot de website is volledig vrijwillig. Bij het registreren op de website, geeft de Leverancier aan volledig op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met alle voorwaarden die benoemd worden in deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden. In het geval de Leverancier hiermee niet akkoord gaat, zal de toegang tot de Service van ZANKYOU geweigerd worden.

1.4 De Service als beschikbaar gesteld door ZANKYOU is ontworpen voor het gebruik door individuen en bedrijven. ZANKYOU gaat uit van goed vertrouwen aan de kant van de Leverancier, en dat de Leverancier zich houdt aan alle regels en wetten die hem/haar zijn toegewezen.

ARTICLE 2 - BEDRIJFSPAGINA`S

2.1 ZANKYOU kan een Bedrijfspagina creëren voor de Leverancier op het ZANKYOU Portaal, waarop algemene en openbaar beschikbare informatie over de Leverancier wordt inbegrepen. Na het creëren van de Bedrijfspagina, zal de Leverancier hiervan op de hoogte worden gesteld en worden uitgenodigd om het beheer van de pagina tot zich te nemen. Hierna heeft de Leverancier de volledige toegang tot hun Bedrijfspagina om alle informatie en content aan te passen. Content zichtbaar op de Bedrijfspagina van de Leverancier is onder andere, maar niet gelimiteerd tot: beeldmateriaal, een beschrijving van de Leveranciers services, reviews, aanbiedingen, artikelen waarin de Leverancier kan worden benoemd, een Iframe website verwijzing en algemene contactgegevens. Leveranciers gaan akkoord met het feit geen content te publiceren op de Bedrijfspagina dat kan worden ervaren als aanstootgevend of beledigend, die wetten en regels niet in acht neemt en die niet voldoen aan ZANKYOU`s kwaliteitseisen.

2.2 Wanneer de Leverancier een account heeft gecreëerd op ZANKYOU en daarvoor akkoord is gegaan met de algemene en bijzondere Gebruiksvoorwaarden, is de Leverancier volledig verantwoordelijk voor alle Content zichtbaar op hun Bedrijfspagina. ZANKYOU kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de publicatie van content, beeldmateriaal en / of tekst op de Bedrijfspagina.

2.3 Bij het creëren van een professioneel profiel op ZANKYOU, moet de Leverancier een profiel aanmaken met een e-mailadres en wachtwoord. Dit wachtwoord creëert een garantie van veiligheid van de informatie die is opgeslagen in de persoonlijke ruimte. Het is daarom ook niet toegestaan voor de Leverancier om deze informatie te delen met derden. De Leverancier is als enige verantwoordelijk voor het wachtwoord en ZANKYOU kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor niet-geautoriseerde toegang van het profiel van de Leverancier. Bij het registreren garandeert de Leverancier dat alle informatie die hij/zij deelt (zoals, maar niet gelimiteerd tot: hun identiteit, e-mailadres en andere informatie), naar waarheid is ingevuld. ZANKYOU heeft het recht om Leveranciers alleen toegang te geven, wanneer zij voldoen aan de verwachtingen tijdens de registratieprocedure en zij deze voltooien. Het kan mogelijk zijn dat Leveranciers geen toegang krijgen.

2.4 De Leverancier is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de Bedrijfspagina en het bijbehorende gebruikers profiel. De Leverancier is verplicht om ZANKYOU schriftelijk op de hoogte te stellen via help@zankyou.com, wanneer login gegevens zijn kwijtgeraakt of gestolen en is volledig verantwoordelijk totdat ZANKYOU deze gegevens heeft ontvangen. De Leverancier zal nieuwe login gegevens ontvangen, wanneer ZANKYOU op de hoogte is gebracht. Wanneer de Leverancier zijn/haar inloggegevens is vergeten, kan hij/zij deze zelf opnieuw aanvragen via de Login pagina (op het ZANKYOU portaal).

2.5 De datum van het creëren van de Bedrijfspagina wordt gemarkeerd als de startdatum van de samenwerking tussen Leverancier en ZANKYOU. Elke overeenkomst of verandering gemaakt tussen deze twee partijen op een later moment, is alleen geldig wanneer ZANKYOU deze schriftelijk heeft bevestigd en de andere partij geen bezwaar heeft ingediend binnen 7 dagen. De Leverancier kan op ieder gewenst moment contact opnemen met ZANKYOU om informatie op te vragen over mogelijke veranderingen in de samenwerking.

De volledige adverteringsovereenkomst kan gevonden worden in het getekende contract met ZANKYOU.

2.6 Gebruikers en Leveranciers verwerpen het recht om acties te ondernemen tegen, en verantwoordelijkheid te vragen van, ZANKYOU in verband met informatie, content of data als weergeven door ZANKYOU.

2.7 Het ZANKYOU Portaal kan door de Leverancier worden bereikt via de webpagina, net als via de ZANKYOU APP voor Professionals die is ontwikkeld voor IOS en Android apparaten.

ARTICLE 3 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

3.1 Alle content op het ZANKOU Portaal zoals, maar niet gelimiteerd tot: beeldmateriaal, dia´s, negatieven, digitale bestanden en andere tools die zijn ontwikkeld voor, gedeeld met en/of geüpload naar ZANKYOU voor de samenwerking tussen Leverancier en ZANKYOU, mogen door ZANKYOU gebruikt worden voor communicatie en commerciële doeleinden. ZANKYOU heeft het recht om tekst en grafische elementen toegevoegd, opgeslagen en/of gedeeld via de Bedrijfspagina, net al de presentatie hiervan op het Portaal, te gebruiken op het Portaal, sociale netwerken en via de websites van derde partijen, zonder de Leverancier hiervan op de hoogte te stellen.

Leveranciers zijn alleen toegestaan om content, zoals grafische materialen en teksten, te gebruiken waar zij het gebruiksrecht voor hebben. ZANKYOU kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor intellectueel eigendom geschillen die mogelijk ontstaan door de gepubliceerde content op de Bedrijfspagina´s, of door het bestaan hiervan.

3.2 Alle (digitale) producten beschikbaar gesteld door ZANKYOU aan de Leverancier ten tijde van de samenwerking tussen deze twee partijen, zoals het ¨Aanbevolen door ZANKYOU¨ keurmerk en logo´s, zijn en blijven in eigendom van ZANKYOU. ZANKYOU behoudt zich het recht om deze (digitale) producten terug te nemen of te veranderen zonder de Leverancier hier vooraf of achteraf van op de hoogte te stellen.

ZANKYOU verleent geen licentie en machtigd in geen enkele omstandigheid het gebruik van industriële of intellectuele eigendomsrechten, of elk ander eigendomsrecht in relatie tot de website, behalve wanneer hier expliciet toestemming voor gegeven is. De derde partij moet bovengenoemde (digitale) producten duidelijk kenmerken als eigendom van ZANKYOU.

3.3 In het geval van faillissement of opschorting van de werkzaamheden van het bedrijf van de Leverancier, is de Leverancier verplicht om ZANKYOU hiervan op de hoogte te stellen, waarna ZANKYOU alle content op het Portaal zal verwijderen.

3.4 In het geval van schade aangericht aan ZANKYOU met een oorzaak gerelateerd aan content van Leveranciers of content op Bedrijfspagina´s (zoals, maar niet gelimiteerd tot: schade aan het imago van ZANKYOU, haar werknemers of overschrijding van copyright), ligt de verantwoordelijkheid bij de Leverancier.

ARTICLE 4 - REVIEWS

Iedere Gebruiker van het ZANKYOU Portaal heeft het recht om Reviews achter te laten op de Bedrijfspagina van Leveranciers. Deze Review is een weerspiegeling van hun persoonlijke mening over de geleverde service. Bij het accepteren van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, verklaart de Leverancier op de hoogte te zijn, en gaat akkoord met, het feit dat Gebruikers Reviews achter kunnen laten op hun Bedrijfspagina.

4.1 De Gebruiker beoordeelt een bedrijf of Adverteerder op een schaal van één (1) tot vijf (5), hierbij is vijf (5) de hoogste beoordeling, en één (1) de laagste. Ook zal de Gebruiker worden gevraagd om een eerlijke beschrijving van de ontvangen Services en hun mening hierover te geven. Bij het achterlaten van een Review gaat de Gebruiker akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden.

4.1.1 Er zijn vier (4) mogelijkheden om een review achter te laten.

4.1.1.1 Als een Gebruiker die services van Leveranciers ontvangen heeft

4.1.1.2 De Gebruiker overweegt het gebruiken van de services van de Leverancier

4.1.1.3 De Gebruiker was gast op een bruiloft waar de services van Leverancier werden gebruikt

4.1.1.4 De Gebruiker is een professional die heeft samengewerkt met Leverancier

4.2 Het kopiëren van teksten van andere websites en / of personen is niet toegestaan.

4.3 Gepubliceerde en zichtbare reviews die aan één van de volgende criteria voldoen, voldoen niet aan de eisen van ZANKYOU en ZANKYOU heeft dus het recht om deze te verwijderen van het Portaal.

4.3.1 een bedrijf wordt beschuldigd van strafbare feiten;

4.3.2 met een commercieel karakter;

4.3.3 met racistische, xenofobe, beledigende, smadelijke of lasterlijke taal;

4.3.4 die discriminerende, haatdragende of andere uitdrukkingen met een strafbaar karakter;

4.3.5 met slechte / scheldwoorden;

4.3.6 met taal die die intellectuele eigendomsrechten van derde partijen kan schaden (zoals het benoemen van trademarks en copyright)

4.3.7 met persoonlijke gegevens, inclusief, maar niet beperkt tot,

adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, namen van andere mensen (inclusief bekende personen);

4.3.8 waarin andere bedrijven onnodig worden geschaad;

4.3.9 met seksuele inhoud;

4.3.10 met links naar en berichten over illegale sites en software of cracks, serienummers, pornografie en / of ander beledigend of verboden materiaal, maar ook naar websites waar downloads worden aangeboden van auteursrechtelijk beschermd materiaal;

4.3.11 dat kan worden aangetoond als wraak;

4.3.12 gebruik van onleesbare taal;

4.3.13 die in strijd zijn met wet- en regelgeving en / of goede zeden;

De Leverancier weet, en gaat akkoord met het feit dat, de vrijheid van meningsuiting zeer belangrijk is voor de functionaliteit van het ZANKYOU Portaal en gaat akkoord met het feit dat ZANKYOU alleen reviews verwijdert die niet aan deze eisen voldoen.

4.4 In het geval dat een negatieve review wel aan alle eisen, zoals benoemd in 4.3, voldoet, behoudt ZANKYOU het recht om de aanvraag deze te verwijderen te negeren. ZANKYOU is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de gevolgen die Reviews kunnen hebben voor Leveranciers. Leveranciers hebben de mogelijkheid publiekelijk te reageren op (negatieve) reviews op hun Bedrijfspagina.

ARTICLE 5 - INFORMATIE AANVRAGEN & LEADS

5.1 Informatie Aanvragen (IR`s) ontvangen door het Portaal van ZANKYOU worden gezien als zakelijke mogelijkheden voor geregistreerde Leveranciers. Er is een verschil tussen de toegankelijkheid van IR`s tussen Adverterende Leveranciers en Uitgenodigde Leveranciers.

5.1.1 Adverterende Leveranciers hebben volledige toegang tot alle mogelijke leads.

5.1.2 Uitgenodigde Leveranciers hebben toegang tot slechts enkele IR`s per maand. Wanneer het Leveranciers profiel dit limiet heeft bereikt, zal de Leveranciers moeten wachten tot de volgende maand om deze te behandelen.

Uitgenodigde Leveranciers hebben te allen tijde de mogelijkheid om hun profiel uit te breiden naar een Adverterend profiel om gebruik te kunnen maken van de volledige mogelijkheden.

5.2 Alle leads (IR´s,Telefoonnummer, Website Bezoeken, Favoriet, Aanbieding en Berichten) en informatie over deze Leads, worden ontvangen door de Leverancier in hun ZANKYOU Inbox (Hierna: Inbox). De data die wordt weergegeven over de IR´s en leads is gelimiteerd tot de privacy instellingen van de Gebruiker.

5.3 Communicatie tussen Leverancier en Gebruiker is mogelijk gemaakt door de ZANKYOU Inbox. Leveranciers kunnen op de hoogte gesteld worden van Leads en Berichten door verschillende kanalen, zoals: SMS notificaties, e-mails op het geregistreerde e-mailadres voor de Bedrijfspagina en (push) notificaties door de ZANKYOU APP voor Professionals. Gebruikers en Providers hebben te allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven van onze communicatie of om hun geregistreerde data te verwijderen door te schrijven naar help@zankyou.com.

5.4 Leads en verzoeken om informatie worden op de volgende manieren gegenereerd:

5.4.1 Door telefoontjes van onze bruiloft assistenten met het doel van het matchen van Gebruikers met Leveranciers die aan hun eisen voldoen.

5.4.2 Organisch - door het natuurlijke gebruik van de ZANKYOU Portaal door Gebruikers.

5.4.3 Op verzoek van de koppels kunnen de door hen gegenereerde verzoeken automatisch worden doorgestuurd naar vergelijkbare aanbieders.

5.5 ZANKYOU is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de gevolgen van ontvangen leads en IR`s.

ARTICLE 6 - AANBIEDINGEN EN PROMOTIES

6.1 De Leverancier heeft de mogelijkheid om aanbiedingen en promoties toe te voegen aan hun bedrijfspagina, met het doel om meer Gebruikers aan te trekken. Alleen geregistreerde ZANKYOU gebruikers kunnen gebruik maken van deze aanbiedingen.

6.2 Bij het activeren van een aanbieding op de Bedrijfspagina, gaat de Leverancier akkoord met het feit dat alleen hij/zij verantwoordelijk is voor deze aanbiedingen en het beheer ervan. ZANKYOU maakt geen deel uit van dit process.

6.3 ZANKYOU kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verkeerd gebruik of misbruik van aanbiedingen door betrokken partijen.

6.4 Er zijn drie (3) verschillende promoties die de Leverancier kan gebruiken op hun Bedrijfsprofiel: Cadeau, Korting of Aanbieding. De Leverancier kan zelf een looptijd en gebruiksvoorwaarden specificeren voor deze aanbiedingen. Deze informatie zal publiekelijk zichtbaar zijn op het Portaal voor Gebruikers en ZANKYOU kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten hierin, of een verkeerde interpretatie hiervan.

6.5 ZANKYOU stelt de nodige communicatie kanalen beschikbaar voor Gebruikers om de aanbiedingen te downloaden. Aanbiedingen zijn alleen geldig wanneer Gebruikers kunnen aantonen deze te hebben gedownload. Dit kan zijn in hardcopy, op de ZANKYOU App of via de Website. Nadat de Gebruiker de aanbieding van de Leverancier download, zal de Leverancier hiervan op de hoogte worden gesteld door middel van een Lead in hun Inbox.

ARTICLE 7 - PRIVACY

Voor meer informatie over hoe ZANKYOU persoonlijke data verzameld, bewaart en beschermt, verwijzen wij naar ons Privacy beleid. -- link: https://www.zankyou.com/nl/waarom-zankyou/privacy

ARTICLE 8 – AFSTAND VAN VERANTWOORDELIJKHEID

8.1 ZANKYOU verklaart dat zij er alles aan doen dat mogelijk is om de service en het Portaal 24 uur per dag, 7 dagen per week, beschikbaar te maken; Gebruikers en Leveranciers verklaren dat zij begrijpen dat deze universele toegang onmogelijk is. ZANKYOU is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid, in de breedste zin van de wet, voor schade van iedere mogelijke aard dat kan voortkomen uit beperkte toegankelijkheid of continuïteit van de service, en voor fouten die zich mogen voordoen op verschillende pagina´s van de Website en APP.

8.2 ZANKYOU behoudt zich het recht om de Service te onderbreken voor onderhoud of een update van het systeem.

8.3 ZANKYOU behoudt zich het recht om op ieder gewenst moment en zonder waarschuwing een Bedrijfspagina te verwijdereren die niet voldoet aan de kwaliteitseisen van ZANKYOU of die de wet breekt.

8.4 ZANKYOU is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud die wordt gegenereerd door de Leveranciers op hun Bedrijfsprofiel of Bedrijfspagina, of de inhoud die specifiek wordt gedeeld op het ZANKYOU Portaal voor reclamedoeleinden. ZANKYOU is niet verplicht om toezicht te houden op de inhoud die op de bovengenoemde pagina's wordt opgenomen.

8.5 Behalve in het geval van situaties specifiek benoemd in de Algemene en Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, is ZANKYOU niet verantwoordelijk voor ieder mogelijke schade of problemen die zich voort kunnen doen door gebrek aan nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, noch voor fouten als gevolg van fouten of weglatingen met betrekking tot de informatie en services op de Bedrijfspagina.

8.6 ZANKYOU geeft Gebruikers de mogelijkheid om reviews en reacties achter te laten op het Portaal. De content gepubliceerd is voorbereid door Gebruikers of door het gebruik van ZANKYOU´s eigen of externe bronnen. ZANKYOU garandeert op geen enkele manier de juistheid van de functies met betrekking tot de inhoud en services die worden gepubliceerd en is nadrukkelijk vrijgesteld van enige aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit het ontbreken of de fouten in de beschrijving en kenmerken van de gepubliceerde inhoud. ZANKYOU controleert periodiek de inhoud van de website, maar kan al deze informatie niet verifiëren, zodat deze geen verantwoordelijkheid voor de inhoud kan nemen.

8.7 ZANKYOU biedt de Gebruikers om te linken naar andere sites die beheerd worden door en eigendom zijn van derden, met als enige functie het faciliteren van gebruikers om te zoeken naar extra informatie, inhoud en diensten op de internetwebsites. ZANKYOU commercialiseert, beheert of bezit de inhoud, diensten en informatie die beschikbaar zijn op dergelijke gelinkte websites niet, noch onderschrijft, superviseert of controleert op enigerlei wijze de inhoud en services en enig materiaal van welke aard dan ook, ervan uitgaande dat de gebruiker de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid draagt voor het bezoeken van externe links.

ARTICLE 9 - DIVERSE BEPALINGEN

9.1 Als een onderdeel van deze Bijzondere Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, volledig of gedeeltelijk, dan geldt deze nietigverklaring alleen voor dit onderdeel de rest van de Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht.

9.2 Alle eisen, verzoeken en andere mededelingen die door de betrokken partijen van deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden worden gedaan, moeten schriftelijk worden ontvangen door ZANKYOU. Deze moeten schriftelijk ontvangen worden aan het adres van ZANKYOU, of via e-mail (help@zankyou.com).

ARTICLE 10 - TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

10.1 Deze bijzondere gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving.

10.2 ZANKYOU is geregistreerd bij de Registro Mercantil de Barcelona (Barcelona Kamer van Koophandel), entry no. 1/1850/242/36, met geregistreerd adres C/ Pau Claris, 89, Bajos, 08010 Barcelona, Spain.

10.3 In het geval van problemen bij het toepassen van deze bijzondere voorwaarden, komen de partijen overeen om een amicale oplossing te zoeken alvorens juridische stappen ondernomen worden.

10.4 Alle rechtszaken of geschillen die kunnen voortkomen uit deze Bijzondere Voorwaarden, de interpretatie ervan, de documenten die zij aanvullen of veranderen, zullen uitdrukkelijk en exclusief worden voorgelegd aan de rechtbanken van Barcelona, ongeacht de diversiteit van de gedaagden, verzoek van garanties, referenties of rapporten van experts.